0 0,00 kr Exkl. moms item(s)

Du har inga produkter i din varukorg.

Product was successfully added to your shopping cart.

Köpvillkor

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) exklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

PRODUKTER

Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges exklusive moms.

Alla produkter levereras med svensk manual om produktens art kräver detta om inte så levereras en engelsk manual.

TILLÄMPLIGHET

Dessa köpvillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen som även innefattar skydd för Lagergiganten.se, RevX Sweden AB.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

BESTÄLLNING

I det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Lagergiganten.se, RevX Sweden AB lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Lagergiganten.se, RevX Sweden AB sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

FAKTURA VIA BILLMATE

Tillsammans med eFinance Nordic AB kan vi erbjuda företag att handla mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor genom deras tjänst Billmate faktura. För köp mot faktura krävs att ni godkänns i kreditkontrollen. Kreditgränsen är flytande och anges vid slutfört köp efter sedvanlig kreditkontroll utav eFinance. Fakturaavgift är 0 kr.

Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 60 kr, samt lagstadgad dröjsmålsränta. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Billmate på 040 - 30 35 00.

KORTBETALNING VIA BILLMATE

Tillsammans med eFinance Nordic AB erbjuder vi säker betalning med VISA & Mastercard genom deras tjänst Billmate kort.

LEVERANS OCH AVBESTÄLLNING

Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag, för leverans inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställs i enlighet med Lagergiganten.se, RevX Sweden AB köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Lagergiganten.se via e-post.

ÄGANDESRÄTTFÖRBEHÅLL

Alla varor förblir Lagergiganten.se, RevX Sweden AB egendom tills dess full betalning erlagts.

ANSVAR FÖR FEL

Lagergiganten.se, RevX Sweden AB ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Lagergiganten.se, RevX Sweden AB bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

KUNDENS RÄTTIGHETER VID FÖRSENING

I de fall Lagergiganten.se, RevX Sweden AB ej kan leverera vara inom angiven leveranstid + 10 arbetsdagar har kunden rätt att häva sin beställning.

REKLAMATIONSVILLKOR OCH ÅNGERRÄTT

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Lagergiganten.se, RevX Sweden AB reklamationsavdelning på telefon 040 - 618 86 86, via e-post support@lagergiganten.se eller via www.lagergiganten.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Lagergiganten.se, RevX Sweden AB skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Lagergiganten.se, RevX Sweden AB bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas.

Lagergiganten.se, RevX Sweden AB står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

ÅNGERRÄTT

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Kund har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denne kontakta Lagergiganten.se, RevX Sweden AB, via e-post på support@lagergiganten.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av kunden. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Lagergiganten.se, RevX Sweden AB för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall Lagergiganten.se, RevX Sweden AB kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

ÅTERBETALNING AV ORDERSUMMA

Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Lagergiganten.se, RevX Sweden AB återbetala 70% utav ordersumman eller makulerar 75% utav fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

GARANTI

Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi köplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Lagergiganten.se, RevX Sweden AB kan nu erbjuda minst 1 års garanti på alla produkter!

TRANSPORTSKADAT GODS

Om en vara skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 3 dagar.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Lagergiganten.se, RevX Sweden AB sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik eller någon av de butiker som ingår i vårt företag. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

TVIST

Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

ÖVRIGT

Lagergiganten.se, RevX Sweden AB förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Lagergiganten.se, RevX Sweden AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Lagergiganten.se, RevX Sweden AB skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.